Kiescollege niet-ingezetenen

Vernieuwend.
Duurzaam.
Europees.

Tijd voor positieve actie!

Stem Volt op 15 maart voor
het kiescollege niet-ingezetenen.

Inmiddels zijn de verkiezingen voor het kiescollege niet-ingezetenen afgerond. Wij danken al onze kiezers voor 7,6% van de totale aantal stemmen! Hiermee vertegenwoordigen wij met twee zetels het positieve geluid van Volt in het kiescollege.

De kandidaten van Volt

De kiescollege kandidatenlijst van Volt

Wat is er aan de hand?

Tot nu mochten alleen de inwoners woonachtig binnen Nederland stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Hierdoor had de vergeten kiezer buiten Nederland geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer, maar daar komt nu verandering in!

Op 15 maart 2023 mag er namelijk voor het eerst worden gestemd voor het kiescollege niet-ingezetenen.

Middels deze verkiezingen kunnen burgers met de Nederlandse nationaliteit, die niet in Nederland wonen, voor het eerst via getrapte verkiezingen invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

De burgers (niet-ingezetenen) stemmen namelijk voor de leden van het kiescollege. En dit kiescollege krijgt het mandaat om Eerste Kamer-leden te verkiezen, samen met onder andere de leden van de Provinciale Staten-leden.

Om te mogen stemmen moet je je hebben ingeschreven vóór 1 februari 2023 bij de gemeente Den Haag.

Waarom stemmen wij?

Als grensoverstijgende burgers leven wij niet binnen grenzen, maar heeft nationaal beleid wel invloed op ons. Via het kiescollege stemmen Nederlanders buiten Nederland indirect op de Eerste Kamer.

Wat stemmen wij?

Uiteraard op Volt! Wij doen mee met tien enthousiaste kandidaten die, net zoals jij, niet in Nederland wonen, maar wel binding hebben met de Nederlandse regio.

Wat willen wij?

NL-expats-standpunten

Hoe stem je?

YouTube: Stemmen voor de Eerste Kamer voor Nederlanders in het buitenland